Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

Asseco Central Europe

referencia

Asseco Central Europe

Široký sortiment výrobkov, dlhoročné skúsenosti a schopnosť prispôsobiť stoličky našim požiadavkám boli rozhodujúcimi faktormi pre spoluprácu so spoločnosťou Simex SK.

Naša spolupráca trvá už od roku 2016 a stále  pozorujeme tú istú ochotu a profesionalitu pri poskytnutých službách a produktoch ako pri prvej objednávke.”

Michaela Stašiniaková, Facilities assistant
Asseco Central Europe, a.s


Asseco Central Europe je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov technologických inovácií a moderných IT riešení.